НАЈНОВИЈИ ПОСЛОВИ

Потребно више извршилаца на пословима спремачице

Ближа обавештења на телефон 011/2600-130

Потребно више извршилаца на пословима шанкера

Ближа обавештења на телефон 011/2600-130

Потребно више извршилаца на пословима конобара

Ближа обавештења на телефон 011/2600-130

Потребно више извршилаца за рад на каси

Ближа обавештења на телефон 011/2600-130

Потребан радник на роштиљу

Ближа обавештења на телефон 011/2600-130

Потребна помоћна радница у кухињи

Ближа обавештења на телефон 011/2600-130

ВЕСТИ

Усвојени Уговор о оснивању и Задружна правила

Закон о задругама је усвојен 29. децембра 2015. године, а ступио је на снагу 07. јануара 2016. године (објављен је у службеном гласнику Републике Србије број 112 од 30. децембра 2015. године).
Утврђен је рок од годину дана од ступања на снагу Закона да задруге усагласе своја акта, организацију и пословање са њим.
Омладинска задруга „Београд” је усвајањем са Законом усклађеног Уговора о оснивању и Задружних правила, на Скупштини одржаној 14. септембра 2016. године извршила обавезу усклађивања својих аката са Законом о задругама.

11.04.2016. Дан задруге

Свим члановима, запосленима и пословним сарадницима честитамо 11. април, Дан задруге. Поводом дана задруге пушамо у рад нови сајт задруге. Такође, комшијама Новобеограђанима честитамо Дан Новог Београда.

13.12.2013. Обавештење о учлањавању у омладинску задругу "Београд" за 2014. годину

Учлањење и продужење чланства у Омладинској задрузи „Београд“ за 2014. годину почиње 15. 12. 2013. године.

Уз захтев за учлањење подносе се и фотокопије докумената и то, зависно до занимања: потврда о школовању, или дјачка књижица за ученике, индекс за студенте, или радна књижица за незапослене.

Опширније...

16.02.2011. Омладинска задруга "Београд" је основала Привредно друштво за промет и услуге

Наведено друштво је регистровано и послује на адреси Палмира Тољатија 5/ИВ, Нови Београд, од 9. јула 2010. године.

- Шифра претежне делатности Друштва је 8299-остале услужне активности подршке пословању.

- Матични број Друштва је 2066 23 44, ПИБ 106699200, регистарски број : 62966/2010.

- Телефон: 011/2676877

- Фаx: 011/2694018

Опширније...

25.12.2004. Агенција за запошљавање "Победник"

Агенција за запошљавање "Победник" добила је дозволу за рад и регистрована је од стране Министарства за рад и запошљавање Србије.

Опширније...