ПОТРЕБНЕ ДЕВОЈКЕ И МЛАДИЋИ - МАНИФЕСТАЦИЈА У ПРОСТОРУ БЕОГРАДА НА ВОДИ - Омладинска задруга ”Београд”