ПОТРЕБНО ВИШЕ ИЗВРШИЛАЦА У МАГАЦИНУ - Омладинска задруга ”Београд”