ПОТРЕБНИ МЛАДИЋИ ЗА ФИЗИЧКИ ПОСАО У ПРОИЗВОДЊИ - Омладинска задруга ”Београд”