ПОТРЕБНА ПОМОЋНА ПРОДАВАЧИЦА - Омладинска задруга ”Београд”