ПОТРЕБНИ МЛАДИЋИ ЗА ПЕРАЧА НА ПРАЊУ И ЧИШЋЕЊУ АВИОНА И АВИО ДЕЛОВА - Омладинска задруга ”Београд”