ПОТРЕБНА ДЕВОЈКА ЗА СЕКРЕТАРСКЕ ПОСЛОВЕ - Омладинска задруга ”Београд”