ПОТРЕБАН СТУДЕНТ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА - Омладинска задруга ”Београд”