Усвојени Уговор о оснивању и Задружна правила - Омладинска задруга ”Београд”