25.12.2004. Омладинска задруга "Београд" је основала Агенцију за запошљавање "Победник" - Омладинска задруга ”Београд”