Омладинска задруга "Београд" је основала Привредно друштво за промет и услуге О.З.Б. "Услуге" - Омладинска задруга ”Београд”