ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА - Омладинска задруга ”Београд”