ЛИЧНА КАРТА ЗАДРУГЕ - Омладинска задруга ”Београд”