Потребно помоћно особље - спремачица у специјалној болници на Новом Београду - Омладинска задруга ”Београд”