САРАДНИК ЗА МАРКЕТИНГ - Омладинска задруга ”Београд”