РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТА - Омладинска задруга ”Београд”