ПОМОЋНИ РАДНИК У СТОЛАРСКОЈ РАДИОНИЦИ - Омладинска задруга ”Београд”