ПОШАЉИТЕ НАМ ВАШЕ ПОДАТКЕ

када буде посла ми ћемо Вас позвати


Подаци ће бити коришћени искључиво у сврхе утврђене Законом о задругама и актима задруге уз пуно поштовање одредаба Закона о заштити података о личности.